Člen České obce sokolské, se sídlem v Brně-Řečkovicích, Vážného 2/19

Závažná PŘIHLÁŠKA na rok 2023/2024


krok 1 z 5. 1 z 5


  INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  a

  SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ


  v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

  Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v
  Tělocvičné jednotě Sokol Brno-Řečkovice (dále jen „Správce“)

  je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje osobní údaje

  1. jméno a příjmení
  2. rodné číslo
  3. adresu místa pobytu
  4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství


  Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.). Údaje budou zpracovávány a uchovávány dle bodu 1 až 5 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

  Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

  * České obci sokolské
  * příslušnému sportovnímu Svazu
  * příslušným orgánům státní správy a samosprávy

  a to za účelem
  * vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi
  * identifikace na soutěžích
  * žádosti o dotace


  Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněné tělocvičné jednoty.  Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce moje osobní údaje a uchovával je a předával dalším zpracovatelům (viz výše uvedené), souhlasím se zasíláním e-mailových informací souvisejících s činností oddílu a tělocvičné jednoty.
  Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé

  1. fotografie, videa, zvukové záznamy
  2. sportovní výsledky


  za účelem

  * marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích)
  * prezentace na webu a sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.)
  * prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech

  Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé

  1 telefonní číslo,
  2 e-mail
  3 rodné číslo

  Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:
  * mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení) a požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení)
  * na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody (dle čl. 17 Nařízení)
  * na omezení zpracování osobních údajů v případech (dle čl. 18 Nařízení)
  * na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení
  * odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení
  * podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 NařízeníProhlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.

Kalendář akcí

Předchozí měsíc
Červen 2024
Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Sdílet: Sdílet na Facebooku Twitter